Những điều Quan Trọng Về Bảng Giá Dịch Vụ Của Công Ty Thám Tử

Sự Phát Triển Của Kinh Tế Thị Trường Cùng Với Các Lĩnh Vực Văn Hóa Xã Hội Trong Giai đoạn Hiện Nay đã Phát Sinh Ra Những Vấn đề Xấu Khác Nảy Sinh đi Kèm. Khi đó, Việc Thuê Các Công Ty Thám Tử để Giải Quyết Vấn đề Là Một Giải Pháp Tất Yếu. Và Một Trong Nhữ

By Thám Tử Bình Minh, updated 6 tháng trước

Bảng giá của các dịch vụ thuê thám tử thường dựa vào những căn cứ khác nhau đồng thời còn phụ thuộc và định hướng điều tra, yêu cầu khi tiến hành điều tra của mỗi khách hàng. Tuy nhiên, vẫn có những tiêu chuẩn để các công ty thám tử dựa vào và áp dụng đó chính là:

Với những hoạt động điều tra thám tử mang tính đơn giản, không chứa nhiều yếu tố phức tạp thì thời gian sử dụng dịch vụ thuê thám tử tư cũng được nhanh chóng hơn và khi đó mức giá dịch vụ thám tử điều tra cũng sẽ thấp hơn so với những vấn đề điều tra phức tạp hơn. Có những vấn đề phức tạp thì thời gian điều tra để có được kết quả chính xác nhất lên đến vài tháng, vài năm và khi đó, các chi phí cho hoạt động điều tra thám tử này cũng sẽ tăng lên tỷ lệ thuận với lượng thời gian này.

Hiện nay, có rất nhiều lĩnh vực hoạt động cần đến sự trợ giúp, can thiệp của đội ngũ thám tử chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta có thể gom lại gồm hai đối tượng chính đó là cá nhân và doanh nghiệp.

Có thể kể đến một vài dịch vụ thám tử tư cho cá nhân có thể kể đến như: dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình, thám tử giám sát con cái, thám tử xác minh nhân thân, thám tử tìm kiếm đồ vật thất lạc, dịch vụ thám tử điều tra nguồn gốc nhà đất…

Đối với các doanh nghiệp thì dịch vụ thám tử sẽ bao gồm: thám tử điều tra nhân viên, điều tra đối tác kinh doanh hay những đối thủ cạnh tranh, điều tra kiểm tra hàng giả, hàng nhái,… Và thông thường, mức giá dịch vụ thám tử của hoạt động thám tử dành cho doanh nghiệp sẽ có mức giá cao hơn do phạm vi điều tra thường mang tính rộng hơn, việc tiến hành cũng có nhiều vấn đề khó khăn hơn so với dịch vụ thám tử dành cho cá nhân thông thường.

Việc truy tìm kết quả cho một vấn đề nhờ dịch vụ thám tử tư có thể mang đến các mức độ khác nhau khá rõ rệt. Và tùy từng mức độ của kết quả điều tra, từng yêu cầu được đưa ra ban đầu của khách hàng mà mức giá dịch vụ thám tử đó cũng được triển khai và cung cấp với các giới hạn khác nhau.

Có thể, bạn chỉ cần điều tra rằng đối thủ cạnh tranh của mình là ai trên thị trường, điều tra đối tượng nhân viên tương lai của mình có phải là người có đủ các phẩm chất công việc và không hề vướng bận phải các yếu tố pháp luật nào hay không.

Tuy nhiên, có rất nhiều khách hàng muốn điều tra chi tiết hơn nữa, ví dụ như họ muốn biết đối thủ cạnh tranh đang sử dụng phương pháp nào để chiếm lĩnh thị trường, nhân viên của họ đã từng học tập, làm việc và sinh sống ở những đâu… Và tất nhiên con số của các công ty thám tử đưa ra cho việc điều tra chi tiết như vậy sẽ cao hơn rất nhiều.

Các dịch vụ trên thị trường hiện nay thường chịu ảnh hướng và biến động của chu kỳ, nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, đối với bảng giá của các công ty thám tử thì dường như không có sự biến đổi nhiều và ít bị ảnh hương từ những biến động theo chu kỳ. Mức giá thường được căn cứ vào những điều khoản hợp đồng và những yêu cầu của khách hàng, mức giá này được duy trì ổn định mà không bị ảnh hưởng và biến dộng trong những thời điểm khác nhau.

Thank you for filling out your information!

We've sent you an email with news, offers, promotions, and updates. at the email address you provided.

Please enjoy, and let us know if there’s anything else we can help you with.

The Thám Tử Bình Minh, Team