Và Tôi Cũng Đã Ngoại Tình

Đúng Là Câu ông ăn Chả Bà ăn Nem Nay đã Thành Hiện Thực. Anh đã Phản Bội Tôi, Tôi Cũng đã Nhiều Lần Tìm đến Văn Phòng Công Ty thám Tử Tư Tại Sài Gòn để Nhờ Giám Sát Anh Mà Anh Chẳng Thay đổi…

By Thám Tử Bình Minh, updated 1 năm trước

Vậy là bao nhiêu cố gắng của tôi nay đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa. Buồn, đau khổ…

Nếu thật sự anh muốn vậy thì tôi chìu anh vậy. Đã không thay đổi, không muốn ly hôn thì tôi cho anh thấy. Không phải phụ nữ không biết ngoại tình anh nhé.

Nói ra người ta chê cười tôi, cho tôi như vậy nên anh mới thay lòng đổi dạ và ra ngoài lăng nhăng vậy thôi…Chuyện mỗi nhà mỗi sáng không ai thấu hiểu hoàn cảnh của ai. Tôi biết không nên trả thù anh bằng cách ấy, có nhiều cách giải quyết mà sao tôi lại như vậy.

Chỉ vì những lúc nóng vội, lòng căm phẫn con người dâng cao nên mới vậy. Bạn nếu trong hoàn cảnh như tôi cũng ít đủ thông minh để xử lý mọi chuyện cho vuông tròn.

Biết rằng thiếu thuỷ chung trong hôn nhân đã khó chấp nhận được. Vợ mà ngoại tình cũng chẳng ra tích sự gì hết, sự đời sẽ nhìn và phán quyết tất cả…Tôi thừa nhận mình đã sai. Nhưng bạn thử nghĩ, lòng bao dung của một con người nay bị anh ném đá vậy sao tôi chịu nổi. Đã nhiều lần tôi tha thứ cho anh mà anh có thay đổi gì đâu, sự chịu đựng của một người luôn luôn có giới hạn mà. Một khi sự ức chế của con người bùng nổ thì chuyện gì họ cũng có thể làm.

Và ngoại tình để trả thù như tôi cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn nhận một vấn đề mà phán xét.